NCKH Giảng viên
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO “DOANH NGHIỆP & HỘI NHẬP”
09/02/17

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, Doanh nhân và doanh nghiệp Việt phải gánh trọng trách đi tiên phong hiện thực hóa quá trình hội nhập, đối mặt rủi ro và gặt hái lợi ích từ hội nhập. Vậy các doanh nghiệp Việt làm thế nào để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và nắm bắt được tốt nhất những cơ hội và lợi thế mà các Hiệp định FTA mang lại cho hoạt động kinh tế? Quan trọng hơn là cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân cần làm gì để hướng tới những chuẩn mực quốc tế, vượt qua thách thức, sẵn sàng, chủ động, tự tin hòa mình vào xu thế phát triển chung của toàn cầu và đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia.

Khoa Kinh tế tổ chức Thành công chương trình Hội thảo
02/01/17

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường A - Viện Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra chương trình Hội thảo: "Tổng kết và đánh giá chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh của Khoa Kinh tế - Viện Đại học Mở Hà Nội".