Tuyển sinh  

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP VÀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THỰC TẬP TẠI ĐÀI LOAN Đề án tuyển sinh năm 2023 Thông báo tuyển sinh ĐT trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2022 Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy 2022 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỪ NĂM 2015 - 2020 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội Thông tin tuyển sinh cho thí sinh 2001 không đủ điểm xét đại học chính quy 2019 Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội Thông tin tuyển sinh cho thí sinh không đủ điểm xét đại học chính quy Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ĐHCQ năm 2018 Giải đáp thắc mắc của thí sinh về ngành học Quản trị kinh doanh (Mã ngành 7340101), Ngành Kế toán (Mã ngành 7340301) Thông báo: Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến – đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh Khoa Kinh tế tiếp tục nhận đơn đăng ký xét tuyển Hệ Song bằng Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh Tuyển sinh Đại học bằng thứ hai - Hệ Chính quy Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh Tuyển sinh Hệ Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học
LIÊN KẾT TRANG