NCKH Sinh viên
Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp
02/01/17

14h thứ 4 ngày 03/6/2016 Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2016. Chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên được Khoa Kinh tế, Đoàn thanh niên phát động ngay từ đầu học kỳ 2.

SINH VIÊN KHOA KINH TẾ THAM DỰ HỘI TRẠI SINH VIÊN ĐÔNG NAM Á TẠI TRUNG QUỐC
01/01/17

Từ ngày 20/11/2016 đến ngày 26/11/2016, theo sự chỉ đạo của Phòng Hợp tác quốc tế- Viện Đại học Mở Hà Nội, các sinh viên ưu tú của trường đã được cử tham gia Hội trại trải nghiệm Trung Quốc dành cho sinh viên Đông Nam Á năm 2016