Thành tích Đoàn - Hội
Danh sách sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng cán bộ Đoàn- Hội xuất sắc năm học 2013-2014
01/01/17

Qũy học bổng Khuyến khích học tập được Viện Đại học Mở trao hằng năm cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tốt - Là món quà động viên những sinh viên xuất sắc.