Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG
31/12/16

Trường Đại học Mở Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học mở đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam tại Hà Nội. Quy mô đào tạo hàng năm của viện đại học này vào khoảng 60.000 sinh viên gồm các hệ chính quy, tại chức và đào tạo từ xa, với 11 khoa đào tạo các chuyên ngành.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
31/12/16

Khoa Kinh tế - ĐH Mở Hà Nội được thành lập với mục đích tập trung vào phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán - quản trị kinh doanh. Nằm trong chiến lược phát triển chung của Nhà trường, các định hướng phát triển chủ yếu của Khoa bao gồm:

QUY MÔ ĐÀO TẠO
31/12/16

Qua 23 năm hoạt động, đến nay Viện Đại học Mở Hà Nội có một đội ngũ giảng viên 1087 người bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên do Viện mời thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. - Viện Đại học Mở Hà Nội duy trì và mở rộng quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

DANH SÁCH CƠ SỞ LIÊN KẾT
31/12/16

Danh mục các cơ sở liên kết đào tạo của viện