THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 10 NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Khoa Kinh tế

Căn cứ vào Quy định thời gian xét tốt nghiệp của Trường Đại học Mở Hà Nội

Khoa Kinh tế thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt  3 (Tháng 10 năm 2020), cụ thể như sau:

- Đối tượng: Sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập theo quy định đủ 130  tín chỉ (Sinh viên chú ý Số tín chỉ bắt buộc và số tín chỉ tự chọn trong chương trình)

- Thời gian nộp hồ sơ:  Các ngày 14, Sáng 16, 17/9/2020 từ 8h00 - 11h30; Chiều từ 13h30-17h00 

- Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế - P204  - 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội, Liên hệ Thầy Phạm Văn Tuấn.

Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp nộp muộn. Đợt xét tiếp theo sẽ vào tháng 2 năm 2021.

Sinh viên phải đến nộp trực tiếp Hồ sơ tốt nghiệp và kiểm tra bảng điểm cá nhân.

Các em download file Mẫu khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp (Nộp cùng hồ sơ)

Hồ sơ cần nộp gồm:

1.  Đơn đăng ký tốt nghiệp 2 bản  (Tải mẫu 1 theo QĐ 289  năm 2017 của Trường Đại học Mở Hà Nội)  

kèm theo 02 ảnh 3X4 (Ảnh được chụp trong 6 tháng gần thời điểm xét) 

2.  Bản cam kết sinh viên (Tải mẫu theo mẫu quy định)

3.  Bằng tốt nghiệp THPT (Bản gốc + 01 Bản phô tô có công chứng)

4.  Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Bản photo có công chứng)

5.  Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (hoặc Kết quả đã đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ).

6.  Giấy xác nhận của địa phương (Công an xã, phường) về việc chấp hành tốt quy định và không vi phạm pháp luật (Chỉ dành cho Khóa 24 trở về trước)

Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành chương trình học Giáo dục Thể chất; Học và thi Chính trị đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa)

(Lượt Xem:520)
Tin liên quan