thi kết thúc học phần (các môn chung TACB1,2,3) HK2 năm học 2021-2022

1. Lịch làm bài điều kiện, lịch thi, liên kết tới danh sách sinh viên dự thi, liên kết tới phòng làm bài điều kiện và liên kết tới phòng thi các môn TACB1,2,3 

Danh sách dự thi xem tại link: http://kinhte.hou.edu.vn/danh sách dự thi.xlsx

Danh sách phòng thi và khung giờ thi: http://kinhte.hou.edu.vn/phòng thi.xlsx

2. Danh sách cán bộ trực hệ thống thi trực tuyến.
- Thầy Nguyễn Văn Thành 0902298755

- Thầy Nguyễn Đình Tường 0383156297

- Thầy Lâm Văn Ân 0974052772

- Cô Nguyễn Thị Luyến 0943213311

(Lượt Xem:1950)
Tin liên quan