Lịch thi học kỳ phụ - Tháng 7 năm 2019 (Hệ Chính quy, Song bằng và Hệ liên thông)

Khoa Kinh tế thông báo Lịch thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với Hệ Chính quy, Hệ Song bằng và Hệ liên thông

Những điểm thi của kỳ 2 năm học 2018-2019 đã cập nhật đủ trên hệ thống. Sinh viên nào chưa thấy cập nhật điểm xin liên hệ với cô Nguyễn Kim Dung, thầy Phạm Văn Tuấn trước ngày 22/6/2019. Sau thời gian trên Khoa Kinh tế sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

Lịch thi hệ Chính quy file PDF, file Excel

Lịch thi hệ Song bằng, Liên thông

Một số lưu ý:

- Sinh viên chú ý thực hiện theo đúng lịch thi, đúng ca thi; Sinh viên kiểm tra danh sách phòng thi trên hệ thống CTMS.

- Đối với sinh viên bảo lưu môn học đã có đơn được ký duyệt của Ban chủ nhiệm Khoa thì phải viết đơn xin dự thi liên hệ cô Nguyễn Kim Dung  tại phòng Giáo vụ trước ngày 30/6/2019.

- Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. (Những trường hợp mất giấy tờ tùy thân thì phải làm giấy xác nhận sinh viên có dán ảnh và được xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế).

 

(Lượt Xem:1830)
Tin liên quan