Kế hoạch học tập dành cho Tân sinh viên K29 Ngành Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế thông báo Kế hoạch học tập đối với tân sinh viên khóa 29.

Chi tiết cụ thể sinh viên xem các file sau:

1. Thời gian tập trung nghe phổ biến về Chương trình đào tạo và gặp mặt thầy cô chủ nhiệm lớp (Ngày 16/10/2020 tại Khu giảng đường Khoa Kinh tế - 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội) 

Ngành Kế toán: 08h00 -11h30

Ngành TMĐT: 08h00 -11h30

Ngành QTKD: 13h30 -17h00

File Kế hoạch đón tân snh viên (update 15/10/2020)

2. Kế hoạch học tập các môn của học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch học lớp K2.TMĐT

Lịch học K29 Kế toán

Lịch học K29 Quản trị kinh doanh

3. Quy định đào tạo tín chỉ:  Chi tiết Quy định 289

4. Quy định sửa đổi 2828: Chi tiết quy định 2828 

2. Sơ đồ địa điểm Khoa Kinh tế: Chi tiết đường đến Khoa Kinh tế

3. Danh sách các lớp Khóa 2020-2024

- Danh sách lớp K2.TMĐT.01 - Thương mại điện tử (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 102)

- Danh sách lớp K2.TMĐT.02 - Thương mại điện tử (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 103)

- Danh sách lớp K29KT1 - Kế toán (Đúng 7h30  sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29KT2 - Kế toán (Đúng 7h30  sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29KT3 - Kế toán (Đúng 7h30  sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29KT4- Kế toán (Đúng 7h30  sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K19QT1-  Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29QT2 - Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29QT3 - Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 302 Nhà C)

- Danh sách lớp K29QT4 - Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại  Phòng 305 Nhà C)

-PVT-

(Lượt Xem:1744)
Tin liên quan