Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K28 - Hệ chính quy

Thông báo số 37/2022/TB/KKT-ĐHM ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Khoa Kinh tế về việc viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K28 - Hệ chính quy:

Xem thông báo tại đây: http://kinhte.hou.edu.vn/files/TieuChuanLamKhoaLuan-K28.pdf

(Lượt Xem:215)
Tin liên quan