Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K27 Hệ Đại học chính quy

Khoa Kinh tế thông báo về việc thực hiện viết Khóa luận tốt nghiệp (TN) đối với sinh viên đại học K27 Hệ đại học chính quy như sau: 

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện và cơ hội để sinh viên nâng cao kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết như nghiên cứu khoa học, thuyết trình, làm việc độc lập, tư duy phản biện...

- Sinh viên được chủ động lựa chọn chủ đề để viết khóa luận TN trên cơ sở báo cáo thực tập nghề nghiệp, giúp phát huy sở trường và điểm mạnh của mình.

- Sinh viên có khả năng hệ thống hóa được kiến thức, kỹ năng của mình để vận dụng vào bài viết khóa luận TN. Sinh viên sẽ rèn luyện được khả năng tư duy, biết cách đặt vấn đề  và đưa ra cách giải quyết vấn đề hợp lý, sáng tạo. Đặc biệt, sinh viên có cơ hội được học tập, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các giảng viên có kinh nghiệm nhiều năm, chuyên sâu.

- Sinh viên có thể chủ động về thời gian và kế hoạch của mình do khi viết khóa luận TN (10 tín chỉ), các học phần được thay thế như sau: 

  • Đối với ngành QTKD: thay thế bằng 02 học phần “Đề án khởi sự kinh doanh”  và “Quản trị kinh doanh tổng hợp”  

  • Đối với ngành Kế toán:thay thế bằng 03 học phần “Chuẩn mực kế toán VN”, “Kế toán thuế” và “Thực hành nghề”.

 

2. Điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp:

- Sinh viên K27 đã tích lũy từ 109 tín chỉ trở lên.

- Kết quả học tập trung bình chung tích lũy (thang điểm 4) tối thiểu đạt:

+ Ngành Kế toán: 3,0 điểm 

+ Ngành QTKD: 2,9 điểm

- Kết quả rèn luyện trung bình tích lũy: xếp loại KHÁ trở lên.

- Sinh viên đã đăng ký học phần “Thực tập tốt nghiệp”.

- Tính đến thời điểm viết khóa luận TN, sinh viên không vi phạm quy chế thi và không bị hình thức kỷ luật nào khác.

- Chế độ ưu tiên: 

+ Tham gia nghiên cứu khoa học:  0,05 điểm/lần tham gia (tối đa 0,1 điểm).

+ Sinh viên đạt giải 3 trở lên (cấp Khoa) hoặc đạt giải C trở lên (cấp Trường): 0,1 điểm/lần (tối đa 0,2 điểm).

+ Là cán bộ lớp từ 2 học kỳ trở lên: Lớp trưởng và Bí thư: cộng 0,02 điểm/học kỳ (tối đa là 0,1 điểm); Lớp phó: cộng 0,01 điểm/học kỳ (tối đa là 0,5 điểm).

+ Tham gia nhiệt tình hoạt động Đoàn, Hội SV: 0,01 điểm/lần (tối đa 0,03 điểm; có xác nhận của Đoàn TN, Hội SV và CVHT).

 

3. Kế hoạch đăng ký và viết khóa luận tốt nghiệp:

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện viết khóa luận TN được công bố trên trang thông tin điện tử của Khoa Kinh tế: ngày 09/08/2021 (danh sách tiếp tục cập nhật sau khi rà soát vi phạm quy chế và cộng điểm ưu tiên).

- Sinh viên đủ điều kiện viết khóa luận TN thực hiện đăng ký trực tuyến trên hệ thống CTMS: từ ngày 10/8/2021 đến ngày 15/8/2021. 

- Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên viết khóa luận TN được công bố trên trang thông tin điện tử của Khoa Kinh tế: ngày 30/8/2021.

- Sinh viên thực hiện viết khóa luận TN: từ ngày 30/8/2021 đến ngày 30/11/2021.

- Sinh viên nộp khóa luận TN tại Văn phòng Khoa Kinh tế: từ ngày 30/11/2021 đến ngày 05/12/2021.

- Bảo vệ khóa luận TN, Hội đồng đánh giá khóa luận TN: sẽ thông báo sau.

KHOA KINH TẾ

 

- Link thông báo: http://kinhte.hou.edu.vn/files/TieuChuanLamKhoaLuan-K27.pdf

- Danh sách sinh viên viết Khóa luận: https://drive.google.com/file/danh sách khóa luận K27

(Lượt Xem:1570)
Tin liên quan