Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2019 -2020

Thực hiện công tác đánh giá khảo sát môn học theo kế hoạch năm học 2019-2020 và phối hợp thường kỳ giữa khoa Kinh tế và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội. Khoa Kinh tế  triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 3  năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên. Sinh viên phải hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống và đúng thời gian kết thúc môn học. Môn cuối cùng trong kỳ khảo sát hết ngày 22/7/2020
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2020 đến ngày 22/07/2020
  • Đối tượng: Sinh viên đang học trong học kỳ phụ (kỳ 3)

Ghi chú: Sinh viên không thực hiện khảo sát thì hệ thống quản lý phần mềm sẽ tạm khóa tài khoản sinh viên.

(Lượt Xem:86)
Tin liên quan