Thông báo số 12 - Lịch thi đợt 6 môn Tin học đại cương

Khoa Kinh tế thông báo Lịch thi đợt 6  - Môn Tin học đại cương. 

Sinh viên xem thời gian thi và ngày thi của mình trên hệ thống CTMS. Tránh nhầm ca thi, phòng máy tính đã sắp xếp đủ số sinh viên đối với từng ca thi nên sinh viên không được phép thi vào các ca sau. Các em dự thi đúng ca thi và có mặt trước giờ thi 15 phút.

Lịch chi tiết sinh viên xem tại đây: File EXCEL, File PDF

 

(Lượt Xem:179)
Tin liên quan