Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 - Tháng 6 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của Khoa Kinh tế

Căn cứ vào Quy định thời gian xét tốt nghiệp của Trường Đại học Mở Hà Nội

Khoa Kinh tế thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt  1 (Tháng 2 năm 2020), cụ thể như sau:

- Đối tượng: Sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập theo quy định đủ 130  tín chỉ (Sinh viên chú ý Số tín chỉ bắt buộc và số tín chỉ tự chọn trong chương trình)

Đối với K25 đủ điều kiện nộp là những sinh viên không còn nợ môn (Chỉ thi 2 môn là Đề án môn học, Báo cáo thực tập) thì nộp hồ sơ tốt nghiệp để thẩm định trước. Đến ngày 29/5 sinh viên phải có đủ điểm (Bảng điểm đã ký duyệt) thì sẽ được nộp bổ sung hồ sơ. Các môn có điểm sau ngày 29/5 thì sinh viên phải chờ xét vào đợt 3 (tháng 10 năm 2020).

- Thời gian nộp hồ sơ:  Các ngày 21, 22, 25, 26/5/2020 từ 8h00 - 11h30 

Thu bổ sung sáng 29/5/2020

- Địa điểm: Văn phòng Khoa- P204 gặp Thầy Phạm Văn Tuấn.

Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp nộp muộn. Đợt xét tiếp theo sẽ vào tháng 10 năm 2020.

Sinh viên phải đến nộp trực tiếp Hồ sơ tốt nghiệp và kiểm tra bảng điểm cá nhân.

Hồ sơ cần nộp gồm:

1.  Đơn đăng ký tốt nghiệp 2 bản  (Tải mẫu 1 theo QĐ 289  năm 2017 của Trường Đại học Mở Hà Nội)  

kèm theo 02 ảnh 3X4 (Ảnh được chụp trong 6 tháng gần thời điểm xét) 

2.  Bản cam kết sinh viên (Tải mẫu theo mẫu quy định)

3.  Bằng tốt nghiệp THPT (Bản gốc + 01 Bản phô tô có công chứng)

4.  Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Bản photo có công chứng)

5.  Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (01 Bản công chứng còn giá trị đến 06/2020).

6.  Giấy xác nhận của địa phương (Công an xã, phường) về việc chấp hành tốt quy định và không vi phạm pháp luật (Chỉ dành cho Khóa 24 trở về trước)

Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành chương trình học Giáo dục Thể chất; Học và thi Chính trị đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa)

(Lượt Xem:2398)
Tin liên quan