Thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thời gian đăng ký tín chỉ các lớp Hệ Chính quy

Khoa Kinh tế thông báo Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp Hệ chính quy. (K26, K27, K28, K1 TMĐT)

Sinh viên các khóa 25 trở về trước còn đang nợ môn học (Học lại) chủ động đăng ký ngay với Cố vấn học tập lớp hoặc liên hệ thầy Hải để mở lớp học ghép. Nếu có vướng mắc về đăng ký tín chỉ các em sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô cố vấn học tập.

- Thời gian đăng ký đã có trên lịch học của từng khóa. Các em lưu ý quan tâm đến các môn học và thời gian có thể học được. Các trường hợp đã đăng ký và xin chuyển lớp Khoa Kinh tế sẽ không giải quyết.

- Sinh viên không vào được hệ thống CTMS phải liên hệ với Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm lớp) để được hỗ trợ kịp thời. 

- Sau thời gian đăng ký Khoa Kinh tế không giải quyết bất cứ trường hợp nào khác.

- Sinh viên đăng ký tín chỉ môn học nào thì sẽ phải đóng tiền môn học đó. Các trường hợp xin hủy môn học sau ngày đăng ký phải có đơn xin hủy môn và xác nhận của cố vấn học tập và được xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế.

Lịch học K26: File Excel, File PDF

Lịch học K27: File ExcelFile PDF

Lịch học K28 - Quản trị: File ExcelFile PDF

Lịch học K28 -  Kế toán và Thương mại điện tử: File ExcelFile PDF

(Lượt Xem:1634)
Tin liên quan