Thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thời gian đăng ký tín chỉ các lớp Hệ chính quy

Khoa Kinh tế thông báo Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 của các lớp Hệ chính quy. (K25, K26, K27)

Sinh viên các khóa 24 trở về trước còn đang nợ môn học (Học lại) chủ động đăng ký với các lớp thông qua hệ thống CTMS). Nếu có vướng mắc về đăng ký tín chỉ các em sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô cố vấn học tập.

Thời gian đăng ký đã có trên lịch học của từng khóa. Các em lưu ý quan tâm đến các môn học và thời gian có thể học được. Các trường hợp đã đăng ký và xin chuyển lớp Khoa Kinh tế sẽ không giải quyết.

Sinh viên đăng ký tín chỉ môn học nào thì sẽ phải đóng tiền môn học đó. Các trường hợp xin hủy môn học sau ngày đăng ký phải có đơn xin hủy môn và xác nhận của cố vấn học tập.

Sinh viên K27 chú ý đăng ký theo lớp hành chính để đảm bảo học được các môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

Lịch học chi tiết K27 (cập nhật mới 23/7): file Excel; File PDF

Sinh viên K27 chú ý môn Tin học đại cương có 3 buổi lý thuyết học chung 4, 11, 25/9 học chung các nhóm. Nên sinh viên ghi nhớ vì trên CTMS chỉ ghi lịch thực hành.

Lịch học chi tiết K26: file PDF; file Excel

Lịch học chi tiết K25: file PDF; file Excel

(Lượt Xem:2954)
Tin liên quan