Thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất K27 Ngành Quản trị kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch học tập và thông báo số 07/TB-TCQP của Trung tâm GDTC-QPAN của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Khoa Kinh tế thông báo thời gian chi tiết cho học phần cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ ngày 29/7 - 30/8/2019

Địa điểm học tập: Cơ sở Trường Đại học Mở Hà Nội taij Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên

Thời gian đi:

Sinh viên có mặt 8h15 ngày 29/7/2019 tại Đường Trần Đại Nghĩa - Cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Xem chi tiết thông báo tại đây

Danh sách phân xe

Giấy cam kết tự túc đi lại

 

 

(Lượt Xem:386)
Tin liên quan