Tài liệu ôn tập thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2014

Danh mục các tài liệu ôn tập thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2014:

1. Mô tả cấu trúc đề thi - các dạng bài - tiêu chí chấm điểm (Download)

2. Đề thi mẫu (Download)

3. Hướng dẫn làm bài thi (Download)

4. Tài liệu ôn tập (Download)

5. Bảng quy đổi điểm thi IELTS theo chuẩn CEFR (Download)

6. Đề thi nói (Download)

Mọi thắc mắc liên hệ thầy Phạm Văn Tuấn.

(Lượt Xem:735)
Tin liên quan