Lịch thi Hệ phi chính quy và song bằng - Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa Kinh tế thông báo lịch thi hết môn của học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với các lớp Hệ phi chính quy và Hệ song bằng tại Khoa Kinh tế

Chi tiết xem tại đây: FILE PDF; FILE EXCEL

 

(Lượt Xem:326)
Tin liên quan