Lịch thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt 3 (Năm học 2019 - 2020)

Khoa Kinh tế thông báo Lịch thi: Đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2020. 

Các em sinh viên xem danh sách phòng thi tại đây. Chi tiết file PDF

(Lượt Xem:134)
Tin liên quan