LỊCH HỌC CAO HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Lịch học khóa 2018 - 2020 đợt 1: TKBCH18_20DOT1.xls

2. Lịch học khóa 2018 - 2020 đợt 2: TKBCH18_20DOT2.xls

3. Lịch học khóa 2019 - 2020 đợt 1: TKBCH19_21DOT1.xls

4. Lịch học khóa 2019 - 2020 đợt 2: TKBCH19_21dot2.xls

Học viên ấn vào link xanh để tải file.

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Nguyễn Hà My. SĐT: 0919016989. Email: kinhte@hou.edu.vn

(Lượt Xem:288)
Tin liên quan