LỊCH HỌC CAO HỌC HỌC KỲ 1 NĂM 2020 - 2021

Học viên xem lịch học qua link: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/TKB%20cao%20hoc%208_10_2020.xls

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Nguyễn Hà My - Quản lý khóa học. SĐT: 0919016989

 

(Lượt Xem:186)
Tin liên quan