Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ - Tháng 9 năm 2020

Khoa Kinh tế thông báo kết quả đợt thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của khóa 25, 26 (đợt thi 13/9/2020).

Các em sinh viên chưa đạt chú ý đăng ký các đợt tiếp theo trong năm 2020.

Kết quả các em sinh viên xem file PDF sau:

Danh sách 1 (Từ số 353-386)

Danh sách 2  (Từ số 387-424)

Danh sách 3 (Từ số 425-467)

Danh sách 4 (Từ số 468-506)

Danh sách 5 (Từ số 507-549)

Danh sách 6 (Từ số 550-929)

Danh sách sinh viên không đạt

 

(Lượt Xem:422)
Tin liên quan