Kết quả học tập K21, K22 Học kỳ 2 (2014-2015)

Khoa Kinh tế thông báo cách tính điểm cho môn học của Khóa 21 Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ

Tổng điểm môn học = Điểm chuyên cần (15%) + Điểm giữa kỳ (15%) + Điểm thi hết học phần (70%)

Điểm được tính lẻ một chữ số thập phân (Ví dụ: 7.8)

Điểm đạt môn phải >= 4.95

Điểm không đạt: <=4.94 

Lưu ý: Điểm không làm tròn do đó sinh viên có điểm <=4.94 phải đăng ký học lại môn học đó. Môn Tiếng Anh nếu có kỹ năng <3.5 thì sinh viên không đạt, phải đăng ký học lại cả học phần đó. Lớp học lại được tổ chức dự kiến 20/7. 

Lịch học kỳ phụ được tổ chức vào tháng 6,7. Sinh viên đăng ký học lại với cán bộ giáo vụ quản lý khóa học.

Các môn khác sinh viên xem trên hệ thống CTMS. Điểm Tiếng Anh chi tiết:

Tiếng Anh chuyên ngành 2 - K21KT

Tiếng Anh chuyên ngành 2 - K21QT

Bảng điểm Học kỳ 6 K21KT

Bảng điểm Học kỳ 6 K21QT

Bảng điểm Học kỳ 4 K22KT

Bảng điểm Học kỳ 4 K22QT

Những sinh viên Học lại đề nghị xem điểm qua hệ thông CTMS bằng địa chỉ Email hoặc liên hệ trực tiếp Cô Nguyễn Kim Dung tại Phòng Giáo vụ Khoa.

(Lượt Xem:621)
Tin liên quan