Kế hoạch thực hiện Thực tập tốt nghiệp và đề án môn học K25 Hệ Chính quy

Khoa Kinh tế thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và đề án môn học đối với sinh viên Khóa 25 - Hệ Chính quy.

Sinh viên các khóa trước (K24, K23, Song bằng) chưa hoàn thành học phần này liên hệ đăng ký với cô Nguyễn Kim Dung trong 02 ngày 30, 31/12/2019 tại Phòng Giáo vụ - Tầng 2 Khu giảng đường Khoa Kinh tế, 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội)

Sau thời gian trên Khoa Kinh tế không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khác.

Xem lịch chi tiết file PDF; file Excel

 

 

(Lượt Xem:625)
Tin liên quan