Kế hoạch thi trực tuyến đợt 1 - Học kỳ 2 (Năm học 2019-2020)

- Căn cứ Hướng dẫn số 1188/HD-ĐHM ngày 14/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại hoc Mở Hà Nội về hướng dẫn khảo thí trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Căn cứ Công văn số 1301/ĐHM ngày 05/05/2020 về việc chuẩn bị và triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Căn cứ Thông báo số 04/TB-KKT ngày 29/04/2020 và Thông báo số 05/TB-KKT ngày 05/05/2020 của Khoa Kinh tế

- Căn cứ vào kết quả khảo sát SV đăng ký thi trực tuyến của Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế thông báo tới sinh viên Hệ Chính quy đang học tại Khu giảng đường 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội kế hoạch thi trực tuyến đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

Các em nhấn vào Link sau để xem chi tiết: 

1. Thông báo thời gian thi trực tuyến (Sinh viên chú ý lịch 2 môn Phân tích HĐKD và Tổ chức CTKT chuyển từ ngày 30/5 sang ngày 26/5)

2. Hình thức thi các môn trực tuyến

Sinh viên chưa hiểu rõ thông tin liên hệ Cố vấn học tập lớp.

 

(Lượt Xem:357)
Tin liên quan