Kế hoạch ôn tập các môn của học kỳ 2 năm học 2019-2020 (Hệ thống kiến thức)

Căn cứ theo kế hoạch học tập của học kỳ 2 năm học 2019-2020. Khoa Kinh tễ mở lớp ôn tập hệ thống kiến thức đối với các khóa 26, 27, 28 - Kế toán và K1 - Thương mại điện tử.

Sinh viên xem chi tiết tại đây: File PDF; File Excel

(Lượt Xem:410)
Tin liên quan