Kế hoạch chương trình gặp măt tân sinh viên Khoa Kinh tế - Khóa 2020-2024

Khoa Kinh tế gửi Kế hoạch hoạt động đầu năm tới tân sinh viên khóa 2020-2024.

Chi tiết sinh viên xem tại file sau đây. Kế hoạch 

2. Kế hoạch học tập các môn của học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch học lớp K2.TMĐT

Lịch học K29 Kế toán

Lịch học K29 Quản trị kinh doanh

3. Danh sách các lớp Khóa 2020-2024

- Danh sách lớp K2.TMĐT.01 - Thương mại điện tử (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 102)

- Danh sách lớp K2.TMĐT.02 -Thương mại điện tử (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 103)

- Danh sách lớp K29KT1 - Kế toán (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29KT2 - Kế toán (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29KT3 - Kế toán (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29KT4- Kế toán (Đúng 7h30 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K19QT1-  Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29QT2 - Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Hội trường tầng 4 Nhà A)

- Danh sách lớp K29QT3 - Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 302 Nhà C)

- Danh sách lớp K29QT4 - Quản trị kinh doanh (Đúng 13h00 sáng 16/10/2020 Sinh viên tập trung tại Phòng 305 Nhà C)

 

(Lượt Xem:4715)
Tin liên quan