Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên chính quy

Thực hiện chế độ chính sách Miễn Giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập  đối với cho sinh viên hệ Chính quy theo các công văn hướng dẫn sau:

  1. Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính Phủ xem tại đây.
  2. Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg xem tại đây.
  3. Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 xem tại đây
  4. Tải Mẫu đơn 

* Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn đến ngày 29/09/2019

* Địa điểm nộp: Văn phòng Đoàn, Phòng 201 - Khu giảng đường 193 Vĩnh Hưng (gặp C.My và T. Tuấn Anh)

Sinh viên có trách nhiệm phải kê khai đúng tài khoản ngân hàng của cá nhân mình để Nhà Trường chuyển tiền học phí vào Tài khoản của đúng sinh viên đó.

- Đối với sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg cần nộp 02 bộ hồ sơ cho học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 có xác nhận hộ nghèo của Chính quyền địa phương ký năm 2018 theo quy định.

(Lượt Xem:250)
Tin liên quan