ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 Tuyển sinh 05/05/2021

Quý vị phụ huynh và các em học sinh quan tâm tới ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán và Thương mại điện tử, Khoa Kinh tế, Đại học Mở Hà Nội vui lòng xem thông tin tại link dưới đây:

https://tuyensinh.hou.edu.vn/upload_image/files/2021/Ph%E1%BA%A7n%20II_%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20TS2021%20(%C4%90HCQ).pdf

(Lượt Xem:528)
Tin liên quan