ĐẠI HỌC CQ: Lịch học học kỳ 3 năm học 2021 - 2022

Sinh viên xem lịch học tại link sau:

Khóa K28KT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K28KT.pdf

Khóa K28QT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K28QT.pdf

Khóa K28TMĐT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K28TM.pdf

Khóa K29QT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K29QT.pdf

Khóa K29KT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K29KT.pdf

Khóa K29TMĐT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K29TM.pdf

Khóa K30QT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K30QT.pdf

Khóa 30KT:  http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K30KT.pdf

Khóa K30TMĐT:  http://kinhte.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/K30TM.pdf

Sinh viên lưu ý:

Thời gian học: Sáng bắt đầu học từ 7h15; Chiều từ 13h00.

Buổi thực hành, thảo luận được thực hiện với quy mô lớp <50SV                                                                                               

Ngày 23/05/2022: Hết hạn điều chỉnh tín chỉ đăng ký học, Khoa chốt danh sách, xuất hóa đơn học phí => Trích học phí tự động từ tài khoản VCB vào ngày 31/05/2022                                                     SV cập nhật lên tài khoản CTMS số tài khoản VCB - CN Hoàn Kiếm (nếu khác chi nhánh phải có giấy ủy quyền)                       

(Lượt Xem:1454)
Tin liên quan