Cao học: Lịch thi tháng 7 năm 2020

Học viên xem lịch thi qua đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1ZC-faJ802ab_0h-LxvK-T50_6rR3YLN3/view?usp=sharing

Học viên lưu ý thời gian 1 ca thi là 120 phút.

(Lượt Xem:279)
Tin liên quan