Học và thi
Kết quả học tập K21, K22 Học kỳ 2 (2014-2015)
02/01/17

Khoa Kinh tế thông báo cách tính điểm cho môn học của Khóa 21 Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ Tổng điểm môn học = Điểm chuyên cần (15%) + Điểm giữa kỳ (15%) + Điểm thi hết học phần (70%)Điểm được tính lẻ một chữ số thập phân (Ví dụ: 7.8)

Thông báo kết quả học tập Học kỳ 2 (Năm học 2014-2015)- Khóa 23
02/01/17

Khoa Kinh tế thông báo cách tính điểm cho môn học của Khóa 23 Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ Tổng điểm môn học = Điểm chuyên cần (15%) + Điểm giữa kỳ (15%) + Điểm thi hết học phần (70%) Điểm được tính lẻ một chữ số thập phân (Ví dụ: 7.8)

Tài liệu ôn tập thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2014
02/01/17

Danh mục các tài liệu ôn tập thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2014:

Tài liệu Tiếng Anh B1 dành cho sinh viên ĐHCQ Khóa 20
02/01/17

Khoa Kinh tế thông báo bộ tài liệu Tiếng Anh B1 (dùng cho kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh) của sinh viên Khóa 20 (2011-2015):