Đào Tạo
Kế hoạch thi năng lực ngoại ngữ năm 2017
09/02/17

Kế hoạch thi năng lực ngoại ngữ năm 2017

Lịch học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hệ Liên thông, VLVH
07/02/17

Lịch học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hệ Liên thông, VLVH

Lịch học kỳ 2 năm học (2016-2017) Hệ song bằng
07/02/17

Lịch học kỳ 2 năm học (2016-2017) Hệ song bằng

Lịch học kỳ 2 Năm học (2016-2017) Hệ chính quy
07/02/17

Lịch học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hệ Chính quy

Kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2015-2016
02/01/17

Khoa Kinh tế thông báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016. Sinh viên có thể xem trên hệ thống Đào tạo tín chỉ CTMS. Khoa Kinh tế nhận đăng ký học tập kỳ phụ trước ngày 20/6/2016 (dự kiến học bắt đầu từ 15/7).