Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Khoa Kinh tế thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Hệ Chính quy - Địa điểm học tập Khu giảng đường Khoa Kinh tế số 193, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chú ý: Sinh viên xem phòng thi trên hệ thống CTMS hoặc tại bảng tin của Khoa

Sinh viên bảo lưu kết quả học tập (Đã được Ban chủ nhiệm Khoa duyệt) yêu cầu nộp đơn xin dự thi trước 02 ngày tại Phòng giáo vụ Khoa.

Download File tại đây

(Lượt Xem:3600)
Tin liên quan