Kế hoạch thực hiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp và Đề án môn học Khóa 24

Khoa Kinh tế thông báo Kế hoạch sinh viên Khóa 24 thực hiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp và Đề án môn học.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng kế hoạch của Khoa

Mọi thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Kim Dung - Phòng Giáo vụ Khoa Tầng 2 - Khu giảng đường Khoa Kinh tế

Kế hoạch chi tiết xem tại đây

 

(Lượt Xem:427)
Tin liên quan